Yargıtay Kararları » Marka Patent Emsal İçtihatlar Üsküdar Patent, Marka, Patent, tasarım tescil iptal ve hükümsüzlük davalarına ilişkin, Yargıtay kararlarını, Emsal Yargıtay içtihatlarını bulabilirsiniz.
Yargıtay Kararları » Marka Patent Emsal İçtihatlar
İletişim 0536 580 37 57 / Mobil Görünüm
Sosyal İletişim Kanallarımız Selimiye Mh. 34668 Üsküdar/İstanbul +90 212 212 35 17 Üsküdar Patent Logo

Yargıtay Kararları

Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Ticaret unvanının unsuru ibaresini kullandığını,davalı adına tescilli markasının hükümsüzlüğüne,tecavüzün tespitine,men'ine karar verilmesini dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Marka Benzerliği Ve Tanımlayıcı İbareler; Davalının bütün temyiz itirazının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Tasarım Ve Marka Tescil Tecavüz Davasına İlişkin Yargıtay Kararı; Davalı şirket vekili, davanın husumet yönünden reddini savunmuştur.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe,layihalar,duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup,incelendikten sonra işin gereği görüşülüp,düşünüldü.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Davalılar vekilleri, müvekkillerinin kusurlarının bulunmadığını, maddi ve manevi tazminat şartlarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemişlerdir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Tanımlayıcı İbarelerin Tescilinin İptali;Markaların Korunması Hakkındaki KHK'nın 7/c bendine dayalı, markanın, iptali ve terkini istemine ilişkindir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Davalı markasının hükümsüzlüğüne, sicilden terkinine, davalının haksız tecavüzünün tespiti ile önlenmesine, kararın ilanına talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Marka Hükümsüzlük Ve Dava Zaman Aşımı;Anılan işaret unsurunun davalının logosundan çıkarılmasını,davanın diğer dava ile birleştirilmesini talep ve dava etmiştir
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Markaya tecavüzün tespiti,önlenmesi,terkini ve tazminat;İbaresinin kötü niyetli davalının ticaret unvanından terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Haksız rekabetin tespiti ve meni davası;Ürünlerin imhasına,üretmeye yarayan vasıtalara el konulması ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Tanınmış markaya benzer marka tescillerinin hükümsüzlüğü; Markasının hükümsüz sayılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Kullanılacağı hizmetin çeşit ve amacını gösteren kelimelerin marka olarak tescil edilemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Ana Kategori : Blog Kategori : Yargıtay Kararları
Marka Hükümsüzlüğünün Tespiti; Unvanın terkinine, markaların hükümsüzlüğüne, kullanılmasının önlenilmesine ve hükmün karar verilmesini talep ve dava etmiştir.