Hakkimizda

Online Tescil

Marka

Patent

Tasarım

Kalite Belgelendirme

Blog

Tasarım Tescil » Tasarım Tescili Ücretleri » Üsküdar Patent Üsküdar Patent Tasarım Tescil, Tasarım Tescili Ücretleri, Üsküdar Patent yurtiçi ve yurtdışı tasarım tescil başvuru ve itiraz hizmetlerini inceleyebilirsiniz.
Tasarım Tescil » Tasarım Tescili Ücretleri

Tasarım

Tasarım Tescil

Endüstri ürünleri tasarımı ve olanakları gibi çeşitli kriterler gözetilerek yapılan tasarıma endüstri ürünleri tasarımı yada endüstriyel tasarım adı verilmekted

Tasarım Nedir » Tasarım Tescil Nedir

Günümüz rekabet koşullarında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında elde edilecek tekel hakkı ulusal ve küresel ölçekte bizleri rekabet edebilir hale getirebi

Tasarım Tescili » Tasarım Tescil Başvuru

Tasarım tescil ilanına yapılan itirazlarda,bir tasarımın iptaline ilişkin itiraz işlemleri Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre inceleme ve değerlendirme yapm

Tasarım Tescil İtiraz » Bülten Yayınına İtiraz

Herhangi bir fikri mülkiyet ofisi tarafından yapılan tasarım,itiraza konu olan tasarımın yenilik ve ayırt edici niteliğinin değerlendirilmesinde dikkate alınır.

Tasarım Tescilin İptali

Yurtdışı tasarım tescil başvuru şekilleri, tescil kriterleri ve tescil süreçlerini aşağıda inceleyebilirsiniz.Avrupa Topluluk Tasarım Tescil...

Yurtdışı Tasarım Tescil » Uluslararası Tasarım Tescil

Tasarım tescil sorgulama ve araştırmaları anında online aşağıdaki linklerden,Üsküdar Patent danışmanlarından ücretsiz yardım alabilirsiniz.

Tasarım Tescil Sorgulama » Tasarım Araştırma

Üsküdar Patent, 2019 İNDİRİMLİ Tekli Tasarım Tescil Ücretleri 420 TL, 5’li tasarım tescil fiyatları 938 TL, 10’ lu tasarım işlem maliyetleri 1.616 TL’ dir.

Tasarım Tescil Ücretleri